220v la 110v

Transformator Proflex 220v-110v 200w
Transformator Proflex 220v-110v 200w Transformatoare 220V-110V
Transformator Proflex 220v la 110v 200 W Transformatoarele de la 220V la 110V Proflex®...
179,00 RON
Transformator curent 110V la 220V 1000W Proflex®
Transformator curent 110V la 220V 1000W Proflex® Transformatoare 110V 220V
Transformator curent 110V la 220V 1000W Tensiune alimentare 110-120V Tensiune la iesire...
789,00 RON
Transformator curent 110V la 220V 2000W Proflex®
Transformator curent 110V la 220V 2000W Proflex® Transformatoare 110V 220V
Transformator 110V la 220V 2000W Tensiune alimentare 110-120V Tensiune la iesire 220-240V...
1.169,00 RON